Riješeno Na dječjem igralištu u Valdibori nedostaje kvaka vratima

Prijava

Na dječjem igralištu u Valdibori nedostaje kvaka vratima

Na dječjem igralištu u Valdibori nedostaje kvaka vratima

Odgovor

Hvala obavimo popravak