U izradi Na dijelu neasfaltirane ceste na području Montera je voda razrovala put.

Prijava

Poštovani, Na dijelu neasfaltirane ceste na području Montera je voda razrovala put. Da li je moguće da se to sanira jer vec jako dugo se to područje nije ni nasipavalo a rupe po putu su sve veće i nakon ovako obilne kise se samo produbljuju i proširuju

Na dijelu neasfaltirane ceste na području Montera je voda razrovala put.

Odgovor

Intervenirati će se.