Riješeno Na adresi Zagrebačka 14 vrši se renoviranje stana

Prijava

Na adresi Zagrebačka 14 vrši se renoviranje stana na 4 katu i zazidani su prozori. Treba provjeriti da li je za to ishodovana dozvola i sl

Na adresi Zagrebačka 14 vrši se renoviranje stana

Odgovor

Obavimo ocevid