Riješeno Mrtav galeb kod uno bara

Prijava

Mrtav galeb kod uno bara

Mrtav galeb kod uno bara

Odgovor

Hvala na prijavi