Riješeno Može li ovaj znak biti malo jasniji ?

Prijava

Može li ovaj znak biti malo jasniji ? Znak se nalazi između plaža come beck i porton biondi.Da li se on odnosi na cijelu uvalu , lijevo na porton biondi ili desno come beck? Desno od znaka se kupa puno male djece i vlasnika sa psima.Sukobi su neizbježni i svi misle da su u pravu...Da li se može postaviti znak gdje počinje i jedan gdje završava plaža za pse ...

Može li ovaj znak biti malo jasniji ?

Odgovor

Znak se odnosi na 5 m lijevo i 5 m desno od lokacije. Pokušamo pojasniti.