Riješeno Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Prijava

Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Možda bi mogli i u teretanu ići s autima

Odgovor

Slazemo se da je prometna kultura na niskom nivou. Sankcioniramo.