Riješeno Motori

Prijava

Obećanje - ludom radovanje! Treba kažnjavati, sankcionirati, što got, samo da ih napokon maknete iz ulice zauvijek.

Motori

Odgovor

sankciniramo