Riješeno Motor parkiran na ulazu u Dugu ulicu pored Circolo

Prijava

Motor parkiran na ulazu u Dugu ulicu pored Circolo. Stanari ne.mogu ući u ulicu. Registracija PU 468 TK

Motor parkiran na ulazu u Dugu ulicu pored Circolo

Odgovor

Interveniramo.