Riješeno Molimo zaustaviti paljenje smeca svaku vecer na deponiju

Prijava

Molimo zaustaviti paljenje smeca svaku vecer na deponiju. Svake godine u petom mjesecu to rade. Uzasan smrad svaku vecer - noc te pred rano jutro na cocaletti sarizolu i okolici.

Molimo zaustaviti paljenje smeca svaku vecer na deponiju

Odgovor

Poštovani,

dana 6.5.2022. godine izvršeno je paljenje isključivo zelenog otpada od čišćenja javnih zelenih površina, uz odobrenje JVP Rovinj-Rovigno. 

Zahvaljujemo na informaciji.

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.