Riješeno Molimo vlasnika da kante za smeće drži u svom dvorištu

Prijava

Molimo vlasnika da kante za smeće drži u svom dvorištu.

Molimo vlasnika da kante za smeće drži u svom dvorištu

Odgovor

Pokosimo.