Riješeno Molimo da se u ul.Velebić, Rovinjsko selo, sa javne površine uklone kante za smeće

Prijava

Molimo da se u ul.Velebić, Rovinjsko selo, sa javne površine uklone kante za smeće koje se tu nalaze stalno i nabacano granje također na javnoj površini.

Molimo da se u ul.Velebić, Rovinjsko selo, sa javne površine uklone kante za smeće

Odgovor

Interveniramo.