U fazi razmatranja molimo da se regulira jednosmjernom prometnicom

Odgovor

Hvala razmotrimo Vas prijedlog

Prijava

Poštovani, molimo da se regulira jednosmjernom prometnicom i to cijelom dužinom ulics Brače Pesel i to od križanja sa 43.ist.div. pa sve do štange. Naime ulica je zakrčena non-stop parkiranim vozilima pa se ne moze normalno prometovati a kamoli pješačiti jer nogostupi služe za parking. jednosmjernom prometnicom dobili bismo sigurnost prometa, sigurnost pješaka i dodatne parking mjesta i sve to bez kaznjavana i intervencija kom.redara. Isti problem od novog parkinga lamanova pa do križsnja sa ulicom lamanova- uska prometnica i nesigurnost pješaka! Neka ljudi koji su plaćeni za to da reguliraju ovu problematiku! Hvala

molimo da se regulira jednosmjernom prometnicom