Riješeno Molimo da se provjeri vozilo koje je parkirano duze vrijeme u ulici grada Leonberga u Rovinju bez tablica

Prijava

Molimo da se provjeri vozilo koje je parkirano duze vrijeme u ulici grada Leonberga u Rovinju bez tablica Hvala

Molimo da se provjeri vozilo koje je parkirano duze vrijeme u ulici grada Leonberga u Rovinju bez tablica

Odgovor

Obavimo ocevid i utvrdimo dali se radi o javnoj povrsini.