Nerješivo Molimo da se otpili stablo

Prijava

Molimo da se otpili stablo,grane suhe,opasno za objekt i ljude.

Molimo da se otpili stablo

Odgovor

Nije jasno o cemu se radi