Riješeno Molim žurnu sanaciju šahtova, pogotovo šahta kanalizacije koji stvara nepodnošljivu buku u ulici L.Adamovića!

Prijava

Molim žurnu sanaciju šahtova, pogotovo šahta kanalizacije koji stvara nepodnošljivu buku u ulici L.Adamovića!

Molim žurnu sanaciju šahtova, pogotovo šahta kanalizacije koji stvara nepodnošljivu buku u ulici L.Adamovića!

Odgovor

Poštovani,

Provjerili smo sve poklopce u predmetnoj ulici. Ni jedan poklopac fekalne kanalizacije ne lupa. Popravili smo jedan poklopac oborinske kanalizacije. Napominjemo ovim putem da na mnogim poklopcima piše kanalizacija iako u naravi nisu poklopci kanalizacije jer se prodaju i kupuju od raznih trgovaca s tim natpisom. Inače, svi poklopci fekalne kanalizacije su čipirani, čip je okrugli crvene boje ugrađen u željezni poklopac. U ulici i dalje lupaju poklopci HEP-a, vodovoda, plinare i HT-a o čemu smo obavijestili nadležne službe.

S poštovanjem,

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.