U izradi Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4

Prijava

Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4 koje su napravili kamioni koji rade na obali od Amarina.

Molim vas za popravak oštećenja na cesti u ulici Valsavie ispred kućnog broja 4

Odgovor

Obavimo ocevid