Nerješivo Molim vas da maknete ove krafne s Figarole.

Prijava

Molim vas da maknete ove krafne s Figarole.

Molim vas da maknete ove krafne s Figarole.

Odgovor

Vaš zahtjev nije jasan. Ambulanta prodaja je u nadležnosti Državnog inspektorata kojemu ćete proslijediti prijavu i vaš zahtjev odnosno smetnju.