Primljeno Molim staviti novu uličnu rasvjetu u Rovinjskom Selu Logo 25 na zaokretu

Prijava

Molim staviti novu uličnu rasvjetu u Rovinjskom Selu Logo 25 na zaokretu.

Molim staviti novu uličnu rasvjetu u Rovinjskom Selu Logo 25 na zaokretu