Primljeno Molim ponovno saniranje ulaza u zgradu F.Iskre 1 prije slijedeće nezgode

Prijava

Molim ponovno saniranje ulaza u zgradu F.Iskre 1 prije slijedeće nezgode.

Molim ponovno saniranje ulaza u zgradu F.Iskre 1 prije slijedeće nezgode