Riješeno Molili bi da na Madoni del campo riješite problem smeča

Prijava

Molili bi da na Madoni del campo riješite problem smeča Netko uporno baca smeče na put

Molili bi da na Madoni del campo riješite problem smeča

Odgovor

Madonna del campo nije stambena zona. Otpad se redovno prikuplja.