Riješeno Moderni novi gradski park

Moderni novi gradski park

Radovima izgradnje rekreacijske zone Valpereri predviđa se uređenje gradske zelene

površine južno od novo-izgrađenog područnog dječjeg vrtića i jaslica ''Valbruna'' .

Radi se o velikom zahvatu, površine cca 7.200 m2, od čega pješačke staze su površine 

cca 2.300 m2, a dječja igrališta se prostiru na 420 m2.  

Sadržajno, rekreacijska zona koncipirana je sa tri skupine dječjih igrališta raspoređenih 

po dobnoj skupini djece te uređenjem sportskog rekreativnog igrališta. 

Izgradnjom rekreacijske zone, čija realizacija kreće na jesen, formiraju se površine 

igrališta, pješačke komunikacije i oblikovanje zahvata. U sljedećoj fazi, realizirati će se 

sportsko igralište te završna podna obloga i ugradnja dječjih igračaka.

U prvoj fazi krajobrazno će se urediti zona. Naime, krajobraznim projektom previđeni su 

drvoredi pinjola, lipe i graba te druge stablašice kao i komplementarne kompozicije-

potezi grmova niskog i srednjeg rasta te travnatih površina koji dodatno u percepcijskom 

smislu markiraju značajna čvorišta, smjerove i funkcije sa raznolikošću  forma, boja i 

tekstura. Ovime se, drugim riječima, stvara jedan novi gradski park.

Radovi se planiraju započeti nakon provedenog postupka javne nabave, a okončati na 

proljeće. Vrijednost investicije ove prve faze je  3.000.000,00 kn