Riješeno Sanacija štete nakon nevremena

Prijava

Još uvijek Maistra nije ništa poduzela u vezi sanacije nakon razornog nevremena

Sanacija štete nakon nevremena

Odgovor

Sanacije su u tijeku. Hvala na prijavi