Riješeno Mačka na cesti

Prijava

U rov.selu u ulici s.žiže kod lucjy bara pregažena mačka na cesti

Mačka na cesti

Odgovor

Interveniramo