Riješeno Lupa šaht

Prijava

Saht toliko lupa da se bune i turisti .ulica s. Schiavone 8

Lupa šaht

Odgovor

Provjeriti ćemo