Riješeno Lupa poklopac

Prijava

Poklopac i dalje lupa još jace

Lupa poklopac

Odgovor

Pooštovani,

Pregledali smo poklopac šahta od kanalizacije ne lupa već ovaj kvadratnog oblika od vodovoda. Obavijestili smo ih da poprave....

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.