Riješeno Loše održavanje plaža od strane Maistre

Prijava

Ovako naša Maistra održava plaže.

 

Loše održavanje plaža od strane Maistre

Odgovor

Hvala na prijavi. Na svim našim plažama uveli smo redovno čišćenje istih.