Primljeno Loše izvedeni radovi

Prijava

Poštovani, U privitku šaljem slike loše izvedenih radova u ulici Sv. Vid 1 preko puta rukometnog. Radi se o tome da kada su radili odvodnju koju su djelomično riješili jer se kišnica i dalje sakluplja na parkingu, bočni dio koji su raskopali vratili su natrag bez rubnjaka i samo nasipali zemlju te se zemlja prilikom kiše slijeva u velikoj količini na cestu i otežava prolazak i ujedno pakirani auti kada izlaze raznesu ogromnu količinu blata pri svakom pakiranju i sl. Velika napomena da je došlo i do prljanja privatne fasade zgrade stanara kućnog broja Sv. Vid 1 koja je tek prije nekoliko godina obnovljena u privatnom aranžmanu i sada je zaprljana uzorkom loše izvedbe radova,( auti parkiraju u blatu, zapnu i dođe do problema ) velika cirkulacija djece, starijih i nemoćni koji moraju koračati kroz blato a da ne spominjem turiste koji svakodnevno komentiraju dok prolaze. Moram napomenuti da je ovo jedan od većih i starijih blokova u užem centru grada Rovinja koji zaslužuje veću pažnju i brigu o istome - češće pražnjenje kontejnera, svakogodišnje uklanjanje jaja od galebova ( upitajte stanare svake godine u od 3. mjeseca nadalje 0 - 24 krikovi mladih i starih galebova - veliki problem ), nepropisna parkiranja na određenim dijelovima. Zaslužuje puno više pa čak da se i napravi projekt za kompletnim uređenjem bloka da to izgleda kao blok uzor da se i osale zgrade koje su se radile 70 - tih i 80 - tih aktiviraju te sredstvima sufinacira obnavljanje. Puno stanara, puno djece, škola na 10 metera, sportska dvorana na 10 metara, igrališe 3 metra, talijanska škola 15 metara, omeđeno glavnim cestama, puno perspektive a malo brige te stalno propada... Prijedlog hitno sanirati uz obvezno postavljanje odvodnog kanala i/ili rubnjaka i nasipanje batude i ravnanje površine da se ne slijeva više jer je velika kosina, napominjem da nakon što su kopali na jednom dijelu na drugom su napravili problem kojeg prije nije bilo, odnosno u startu je djelomično napravljeno. U nadi da će se proslijediti nadležnim službama u što kraćem roku.

Loše izvedeni radovi