Riješeno Lokoti

Prijava

Da li se mogu maknuti ovi lokoti na starim zidinama ispod naše crkve?

Lokoti

Odgovor

Postovani to su ljubavni lokoti.