Riješeno Ljekarna vrsarska 7

Prijava

Ljekarna vrsarska 7 odlaganje komunalnog odpada ispred ulaza u zgradu

Ljekarna vrsarska 7

Odgovor

Dozvoljeno je kada je dan za kartone u tom dijelu naselja.