Nerješivo Linije na košarkaškom

Prijava

Nacrtajte linije kosarkaskog terena

Linije na košarkaškom

Odgovor

Igraliste nije koncipirano tako vec je prvenstveno rukometno. Hvala.