Riješeno Lampa na ulazu u ulicu Driovier sa strane bivseg Varteksa ne radi

Prijava

Lampa na ulazu u ulicu Driovier sa strane bivseg Varteksa ne radi

Lampa na ulazu u ulicu Driovier sa strane bivseg Varteksa ne radi

Odgovor

U radnom nalogu je