Riješeno Kvar na rasvijet i ulica Eugena Kumičića ispred kućnog broja 29

Prijava

Kvar na rasvijet i ulica Eugena Kumičića ispred kućnog broja 29. Hvala!

Kvar na rasvijet i ulica Eugena Kumičića  ispred kućnog broja 29

Odgovor

Stavimo u plan rada. Hvala