Riješeno Krupni otpad

Odgovor

pokupiti ce se. Hvala.

Molimo da nam prijavite anonimno pocinitelja.

Postoji mogucnost da je odvoz i dogovoren sa komunalnim poduzecem.

Prijava

Smeće pokraj kontejnera u ul. Sv. Vid.

Krupni otpad