Riješeno Krov leti na sve strane

Odgovor

javimo JVP u na terenu.

Prijava

Krov bivšeg skladišta velpro na Lamanovi je u fazi prekrivanja novim limenim krovom koji uslijed ovog jakog juga leti na sve strane. Molim da se obavijeste vlasnici, zakupci, netko,... da prolaznici ne stradaju

Krov leti na sve strane