Primljeno Krivo označena biciklisticka staza

Prijava

Krivo označena biciklisticka staza,putokaz treba biti na ulazu u kamenolom

Krivo označena biciklisticka staza