Riješeno Kritičan šaht

Prijava

Ulica Antonia Bazzarinija, kb. 2

Kritičan šaht

Odgovor

zamijeniti ćemo poklopac