Riješeno Konji

Prijava

Konji se setaju po cestama oko Kukalete. Skoro svaku noc , te ugrozavaju promet prelazeci glavnu prometnicu.

Konji

Odgovor

Obavimo nadzor