Riješeno Kome se prijavljuje zeleni otpad i da li je besplatno

Prijava

Kome se prijavljuje zeleni otpad i da li je besplatno. Hvala

Kome se prijavljuje zeleni otpad i da li je besplatno

Odgovor

Poštovani, za odvoz zelenog otpada prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o. molimo Vas kontaktirajte službu na 099  389 1776.

link na kontakte: https://www.komunalniservis.hr/kontakti

Hvala