Riješeno Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Prijava

Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace ....opasno jeda ne padne Ublizini rampe u A.Ferri 55

Komad metala strsi sa krova Stare Hladnjace

Odgovor

Interveniramo