Riješeno Kod parkinga nove lučice navodnjavanje je upaljeno iako pada kiša

Prijava

Kod parkinga nove lučice navodnjavanje je upaljeno iako pada kiša. Dodatno, zbog oštećenih cijevi voda se nepotrebno troši. Možda po zimi nije neophodno naviodnjavanje, barem kad pada kuša

Kod parkinga nove lučice navodnjavanje je upaljeno iako pada kiša

Odgovor

Ugašeno je navodnjavanje. Hvala na prijavi.