Riješeno Katastrofalno stanje plaža u Villas Rubinu

Prijava

Ovakvim a i još gorim plpažama je Maistra u Villasu otvorila sezonu.

Katastrofalno stanje plaža u Villas Rubinu

Odgovor

Hvala na prijavi. Uveli smo redovno čišćenje naših plaža.