Riješeno Uklonjena kanta za smeće iz mora

Prijava

Kanta za smeče u moru

Uklonjena kanta za smeće iz mora

Odgovor

Hvala na prijavi, kanta za smeće je uklonjena.