Riješeno Kanta za robu u ulici G.tartinija je pokvarena ili puna

Prijava

Kanta za robu u ulici G.tartinija je pokvarena ili puna

Kanta za robu u ulici G.tartinija je pokvarena ili puna

Odgovor

Provjerimo