Riješeno Kanta je prepuna

Prijava

Kanta je prepuna. Dal se može ispraznit? Hvala

Kanta je prepuna

Odgovor

Provjerimo