Riješeno Kako je moguće da se ova tabela nalazi ovdje?

Prijava

Kako je moguće da se ova tabela nalazi ovdje? Zna se da je TN Monsena postala Amarin .Da li je to u skladu sa regulama ,da netko prisvaja putokaze ?I još gore,kako da nitko na ovo nije reagirao?

Kako je moguće da se ova tabela nalazi ovdje?

Odgovor

T.N. Monsena je službeni naziv.