Riješeno Kad ce se dezinficirati ostale ulice u starm gradu Rovinja

Prijava

Kad ce se dezinficirati ostale ulice u starm gradu Rovinja.

Kad ce se dezinficirati ostale ulice u starm gradu Rovinja

Odgovor

U terminskom planu i prema lokacijama koje su javno objavljene.