Riješeno Jet ski-em opasno uz plažu

Prijava

Turisti koji se parkiraju sa brodovima na skarabi redovito sa svojim jet skiima prolaze tik uz plazu. Pod punim gasom.

Jet ski-em opasno uz plažu

Odgovor

Hvala na prijavi. Kaznili počinitelje