Riješeno Javna rasvjeta u ulici A. Mohorovičića 6 ne radi već 10 dana

Prijava

Javna rasvjeta u ulici A. Mohorovičića 6 ne radi već 10 dana.

Javna rasvjeta u ulici A. Mohorovičića 6 ne radi već 10 dana

Odgovor

Popravimo