U izradi Javna rasvjeta ne radi-ulica Duranka Poštovani

Prijava

I dalje ne radi stup javne rasvjete te u prijašnjoj prijavi piše da je kvar otklonjen

Javna rasvjeta ne radi-ulica Duranka Poštovani

Odgovor

Provjerimo