Primljeno Javna rasvjeta na kutu ul. Giuseppea Mazzinia i Uspon Sv. Petra ne radi

Prijava

Javna rasvjeta na kutu ul. Giuseppea Mazzinia i Uspon Sv. Petra ne radi. Nekad radi dvije minute pa se ugasi. Hvala

Javna rasvjeta na kutu ul. Giuseppea Mazzinia i Uspon Sv. Petra ne radi